02 martie 2019

Gh. Orjanu

 

În această parte vă prezentăm sinteza discursului reprezentantului Chinei.

 

     1. În deschidere, reprezentantul Chinei, Yang Jiechi - șeful biroului relații externe, rezumă situația internațională actuală ca fiind o confruntare între unilateralism și protecționism – pe de o parte, și multilateralism internațional și guvernanță globală – pe de altă parte. Din perspectiva președintelui țării sale, Xi Jinping, multilateralismul asigură o cale eficientă pentru promovarea păcii și a dezvoltării în lume, lumea având nevoie mai mult ca oricând de multilateralism. China consideră ONU, drept simbolul acestui concept, deoarece oferă un cadru de susținere a cooperării internaționale.

   În acest context global, prezentat mai sus, China propune un nou set de principii în relațiile internaționale, care să cuprindă: respectul reciproc, corectitudinea, justiția, avantajul reciproc, precum și construirea unei comunități cu un viitor comun pentru omenire.

        În viziunea Chinei, principiile au următoarele semnificații:

         - Respectul reciproc: Toate țările, indiferent de mărime, putere și bogăție, sunt egale. Dreptul oamenilor de a-și alege independent căile de dezvoltare trebuie respectat. Amestecul în afacerile interne ale altor state trebuie respins;

           - Corectitudinea: Diferendele și litigiile trebuie soluționate pașnic, prin dialog și consultare. Utilizarea intenționată sau amenințarea cu forța, hegemonia și politica de putere trebuie respinse;

        - Justiția: Normele care reglementează relațiile internaționale, bazate pe principiile Cartei ONU, trebuie să fie protejate. Legislația internațională trebuie să se aplice în mod egal tuturor, iar standardele duble sau aplicarea selectivă a dreptului internațional trebuie respinse;

      - Avantajul reciproc: Este necesară colaborarea dintre națiuni, în scopul atingerii celor mai mari interese comune posibile și pentru a se extinde zonele de interese convergente pe baza avantajului reciproc;

           - Construirea unei comunități cu un viitor comun pentru omenire: Se referă la principiul de dezbatere în cât mai mulți (sau în comunitate) a problemelor indiferent de domeniu (politic, economic, de securitate, cultural etc.) promovat în cadrul ONU. Astfel, China consideră că grupurile G20, APEC, BRICS, Organizația de Cooperare din Shanghai, Forumul Asia-Europa și alte grupuri globale sunt promotorii unei astfel de cooperări multilaterale. UE, ASEAN, Uniunea Africană, Liga Arabă, Comunitatea Statelor Latino-americane și Caraibe (CELAC) și alte organizații internaționale au contribuit la pacea și dezvoltarea prin avansarea cooperării regionale.

           

     2. În partea mediană a discursului, oficialul caracterizează, din perspectiva țării sale, situația globală în domeniile securitate și economic.

     2.1. În primul rând, China intenționează să dezvolte parteneriate bazate pe respect reciproc. În acest sens, colaborează cu SUA pentru a construi o relație bilaterală bazată pe coordonare, cooperare și stabilitate, în ultimele săptămâni înregistrându-se progrese importante în domeniul economic. În relația cu Rusia, eforturile sunt îndreptate către dezvoltarea parteneriatului strategic multi-domeniu. Salută o Europă mai unită, mai stabilă și mai prosperă și sprijină intenția acesteia de a juca un rol important și constructiv în afacerile internaționale. De asemenea, China este angrenată în implementarea rezultatelor întrunirilor în alte formate (Forumul privind cooperarea China - Africa, întâlnirea China - țările insulare din Pacific, Forumul de Cooperare China – statele arabe, Forumul China – Comunitatea statelor latino-americane și caraibiene).

       

    2.2. În al doilea rând, China consideră că securitatea globală trebuie susținută prin sprijin reciproc, iar la acest moment este nevoie să se lucreze la o nouă viziune a securității comune, care să fie cuprinzătoare, cooperativă și durabilă și să ducă la protejarea securității fiecărei țări. Oficialul argumentează în acest sens că aspectele globale, cum ar fi schimbările climatice, securitatea informatică, terorismul și catastrofele naturale majore, ar trebui abordate prin intermediul răspunsurilor globale, iar securitatea regională și globală trebuie protejată cu eforturi comune.

        Contribuțiile Chinei la securitatea globală sunt: cel mai mare contributor cu trupe de menținere a păcii dintre statele membre permanent ale Consiliului de Securitate (P5), misiuni de escortă în Golful Aden și apele coastelor somaleze în ultimii zece ani, cooperarea internațională împotriva terorismului prin sprijinul acordat țărilor africane și Uniunii Africane.

      China își exprimă disponibilitatea să faciliteze, prin dialog și negociere, rezolvarea echitabilă a punctelor fierbinți regionale, cum ar fi chestiunea nucleară iraniană și problemele din Siria, Palestina și Afganistan. Privind situația refugiaților și migranților din Orientul Apropiat și Africa de Nord, consideră că este necesară o abordare atotcuprinzătoare care să rezolve problema chiar în țările de origine.

         De asemenea, China sprijină dialogul privind securitatea între țările din Asia - Pacific și eforturile de a explora o viziune de securitate regională și o arhitectură care, să se potrivească realității acestei regiuni. Salută a doua întâlnire dintre liderii nord-coreean și american și va continua colaborarea cu alte părți interesate pentru denuclearizarea completă a Peninsulei Coreene.

        Oficialul abordează și problema intens mediatizată privind drepturile țării sale în Marea Chinei de Sud. În acest sens, precizează că țara sa este hotărâtă să își apere suveranitatea teritorială și drepturile și interesele maritime și se opune ferm oricărei activități care subminează suveranitatea și interesele de securitate ale Chinei, sub pretextul libertății navigației și zborului. De asemenea, anunță că China este angajată să colaboreze cu statele ASEAN (Asociația națiunilor din sud-estul Asiei – 10 țări) pentru a implementa Declarația privind comportamentul părților în Marea Chinei de Sud și a promova consultări privind codul de conduită și își exprimă speranța că eforturile depuse de țările din regiune vor fi respectate și sprijinite de toate țările neregionale.

      

     2.3. În al treilea rând, China consideră că trebuie urmată o nouă abordare în domeniul economic, și anume cooperarea astfel încât toată lumea să câștige, iar prejudecățile ideologice și mentalitățile depășite manifestate prin jocul cu sumă zero și câștigătorul care ia totul, trebuie abandonate. De asemenea, trebuie respinsă hegemonia tehnologică și este necesară creșterea accesului global la tehnologiile digitale pentru a oferi oamenilor din toate țările beneficiile celei de-a patra revoluții industriale.

   Oficialul enumeră beneficiile abordării deschise propuse de țara sa: primul târg de import-export organizat de China (2018) a produs tranzacții în valoare de aproape 60 de miliarde de dolari; a fost angajată o cooperare profundă la nivel de stat și de regiuni, fiind încheiate 17 acorduri de liber schimb cu 25 de țări și regiuni; comerțul China - ASEAN a ajuns la 600 miliarde de dolari, China devenind cel mai mare partener comercial al ASEAN pentru al zecelea an consecutiv.

    Privind proiectele și abordările viitoare, Yang Jiechi precizează următoarele: China este angajată să avanseze integrarea regională cu țările din Asia-Pacific;  China sprijină centralitatea ASEAN în cooperarea din Asia de Est; China va lucra, cu toate țările relevante, inclusiv India, pentru încheierea anticipată a negocierilor privind parteneriatul economic regional cuprinzător.

       

     2.4. În al patrulea rând, China consideră că trebuie îmbunătățită guvernanța globală prin reforme și inovare, iar în acest demers trebuie plecat de la susținerea cu fermitate atât a rolului central al ONU în afacerile internaționale, cât și a sistemului comercial multilateral bazat pe reguli cu OMC (Organizația Mondială a Comerțului) în centrul său.

         China crede că scopul reformei nu este de a răsturna actualul sistem sau de a începe ceva nou, ci de a îmbunătăți cadrul existent pentru a reflecta noile realități și pentru a crește reprezentarea și vocea piețelor emergente și a țărilor în curs de dezvoltare.

      Prin găzduirea unor conferințe internaționale precum Summitul G20 de la Hangzhou și inițierea înființării Băncii de Investiții a Infrastructurii din Asia (Asian Infrastructure Investment Bank) și a Băncii Noi de Dezvoltare (New Development Bank), China a contribuit în mod semnificativ la îmbunătățirea guvernanței economice globale.

         

   3. Ultima parte a discursului a fost alocată prezentării Chinei ca piață de consum și oportunităților apărute pentru cei interesați.

       Economia chineză a intrat într-o nouă fază, trecând de la dezvoltarea de mare viteză la o dezvoltare de înaltă calitate. În 2018, PIB-ul a crescut cu 6,6% și a ajuns la 13,6 trilioane USD (13600 de miliarde).

       Există o cerere enormă generată de populația chineză de 1,4 miliarde de oameni, care cresc rapid pe scara veniturilor, acest fapt oferind lumii mai multe oportunități în ceea ce privește piața, investițiile și cooperarea. Se estimează că, în următorii 15 ani, China va importa mai mult de 30 de trilioane de dolari și, respectiv, 10 trilioane de dolari în valoare de bunuri și, respectiv servicii.

      Inițiativa chineză “O centură un drum” (Belt and Road), cunoscută și sub denumirea de Drumul Mătăsii, a câștigat sprijin și popularitate din cinci continente. China și peste 150 de țări și organizații internaționale au semnat acorduri de cooperare în acest sens, valorile vehiculate în această inițiativă fiind de peste 6 trilioane de dolari, reprezentând comerț cumulat între China și țările participante, și peste 80 de miliarde de dolari în investiții directe chineze și un număr mare de proiecte de cooperare majore.

   Parteneriatul strategic cuprinzător China-UE a sărbătorit 15 ani de existență fiind caracterizat de progrese substanțiale. Nu cu mult timp în urmă, Filarmonica din Berlin a captivat publicul chinez cu performanțele sale de clasă mondială. Turiștii chinezi care vin în număr mare, au adus oportunități de afaceri în orașele europene precum Berlinul și Parisul.

Imagine cu caracter simbolic
Conferința internațională de securitate de la Munchen - partea III

Black Sea 

Military Activities Picture

  1. ro

ANALIZE & SINTEZE