SCOPUL paginii:       Crearea unei imagini mai detaliate, decât cea din pagina principală, asupra situației activităților militare curente                                     din zona de proximitate, cu accent pe zona de est - Marea Neagră, prin prezentarea nealterată a informațiilor                                       publice și prin interpretarea / explicarea fundamentată a acestora, atunci când este cazul.

Organizarea paginii:  Pagina conține următoarele elemene: 

                                  - zona TEXT, în care sunt prezentate în detaliu toate activitățile militare din zona de proximitate, cu                                                        evinențierea elementelor care se reflectă în evaluarea nivelului de risc (loc, amploare, tehnică, durată samd).                                        Fereastra este de tipul blog, cu afișarea titlului, datei, unei imagini asociate și a primelor 40 de cuvinte din                                            material. Prin accesarea oricărui element se deschide pagină cu materialul prezentat pe larg.

                                   Materialele sunt elaborate de echipa BSMAP sau preluate de la diferite publicații de analiză, cu respectarea                                         regulilor de proprietate intelectuală.

                                   Pe banda cursivă apar principalele titluri sau, după caz, atenționări / avertizări / expresii tip "breaking news"                                         limitate strict la activități militare de importanță secundară.  

                                  - zona HARTĂ, care integrează toate elementele la care se face referire în zona text. Prin accesarea                                                     elementelor din colțul din dreapta al hărții, aceasta poate fi distribuită (prin e-mail, twitter, facebook, google+)                                       sau poate fi deschisă separat pe o pagină proprie, unde se permite accesul individual la fiecare element                                               reprezentat pe hartă de echipa BSMAP;

                                 - zona EVALUARE, în care sunt evidențiate aspecte semnificative rezultate din analiza activităților militare                                             curente. Datele prezentate în această zonă asigură crearea unei imagini mai detaliate asupra aspectelor de                                         interes rezultate din activitățile curente (elemente de detaliu, care argumentează și întăresc evaluarea de pe                                         pagina principală) 

                                  - meniul BAZE DE DATE, care conține submeniurile pentru accesul la bazele de date cu specific aerian militar                                    orgnizate pe trei domenii: activități aeriene militare, structuri militare de forțe aeriene și tehnică/echipamente                                    de aviație.

 

                               

 

 

Black Sea 

Military Activities Picture

https://psihologiepitesti.wordpress.com/

  1. ro

DESPRE PAGINA 

- ACTIVITĂȚI MILITARE CURENTE -