SCOPUL platformei: Furnizarea unui instrument suplimentar (neoficial) de informare, care să contribuie la dezvoltarea culturii de                                        securitate militară în rândul persoanelor interesate, prin prezentarea în mod organizat, echidistant și                                                      fundamentat a informațiilor publice (datelor deschise) depre activitățile militare din zona de proximitate a                                              României. Urmărirea scopului se face cu 

Baza legală:              Legea 544/2001 (actualizată în 2016), privind liberul acces la informatiile de interes public, Metodologie                                              pentru publicarea datelor deschise, 12 iunie 2018, document elaborat de Secretariatul General al Guvernului.

CINE lucrează:          O echipă de voluntari pasionați de fenomenul de securitate regională. Grupul de lucru și componența                                                    individuală a acestuia respectă integral prevederile Art. 40 din Constituția României – Dreptul de asociere. 

CE face:                    Echipa BSMAP este conectată continuu la principalele mijloace publice internaționale de informare care                                                furnizează date despre activități militare din zona de proximitate a României, extrage datele                                                                  considerate relevante pentru a stabili un nivel de risc (raportat la o scară proprie de apreciere) și le prezintă                                          organizat sub forma de text, hărți parțial interactive și grafice semnificative.   

UNDE se lucrează:   Nu este o locație unică sau fixă, se lucrează distribuit ("de acasă") ca urmare a modului de lucru adoptat.

CUM se lucrează:     Siteul este populat și actualizat în rețea simultan, prin servicii de tipul "cloud drive" asigurate gratuit de Google.                                    Datele sunt obținute exclusiv din surse deschise (în principal pagini web ale ministerelor / structurilor din                                              domeniul apărării, agențiilor de presă sau furnizorilor specializați în servicii conexe). 

Organizarea siteului:                                                                                                                                                                                                                      Siteul este organizat pe o pagină principală și una secundară, corespunzător nivelului de interes al cititorului -                                      mai general sau mai concret. La paginia secundară se ajunge prin accesarea imaginii intuitive "Activităi militare                                    curente" de pe pagina de pornire (pagina principală).  

Organizarea paginii principale:                                                                                                                                                                                                      În scopul realizării unei prime imagini, mai generale, asupra situației de securitate militară din zona de                                                  proximitate (cu accent pe zona de est - Marea Neagră), pagina principală conține următoarele elemene: 

                                  - zona TEXT, în care sunt prezentate:

                                      · analize pe tema securității militare regionale;

                                      · sinteze pe tema activităților militare din zona de proximitate;

                                      · principalele evenimente militare cu impact direct sau indirect asupra securității naționale a României;

                                      · selecția celor mai importante activități militare curente din zona de proximitate.

                                   Pe banda cursivă apar principalele titluri sau, după caz, atenționări / avertizări / expresii tip "breaking news".    

                                   Materialele sunt elaborate de echipa BSMAP sau preluate de la diferite publicații de analiză, cu respectarea                                         regulilor de proprietate intelectuală.

                                   Fereastra este de tipul blog, cu afișarea titlului, datei, unei imagini asociate și a primelor 40 de cuvinte din                                             material. Prin accesarea oricărui element se deschide o pagină cu materialul prezentat pe larg; 

                                  - zona NIVEL DE RISC, unde este afișat nivelul de risc evaluat de BSMAP conform regulilor și criteriilor                                                prezentate în detaliu prin click pe imaginea tip vumetru. 

                                  BSMAP a întocmit un sistem propriu de calcul al niveluli de risc de natură militară, iar nivelul rezultat din acest                                      calcul are doar caracter informativ-orientativ;

                                  - zona HARTĂ, care integrează toate elementele geo-spațiale de interes curent (itinerarii, traiecte, raioane,                                            etc.) . Prin accesarea elementelor din colțul din dreapta al hărții, aceasta poate fi distribuită (prin e-mail,                                                twitter, facebook, google+) sau poate fi deschisă separat pe o pagină proprie, unde se permite accesul                                                  individual la fiecare element reprezentat pe hartă de echipa BSMAP;

                                  - zona MENIU, cu următoarele opțiuni:

                                       · Statistici: buton către pagina în care sunt afișate grafic datele statistice privind evoluția zilnică,                                                             săptămânală și lunară a numărului activităților militare din zona de proximitate, precum și detaliat pe cele                                             trei domenii militare de interes (aerian, naval și terestru); 

                                       · Agenda: buton către pagina în care este afișată agenda activităților militare făcute publice;

                                       · Arhiva: buton către pagina în care este afișată lista titlurilor tuturor materialelor publicate în zona text.

                                  - zona EVALUARE, în care este prezentată o sinteză a principalelor evenimente și activități curente, menită să                                      asigure crearea unei imagini generale edificatoare (elemente de briefing pentru cei care nu au timpul necesar                                      să parcurgă celelalte zone/pagini ale siteului). 

 

                                   Respectă același model. Este prezentată separat, putând fi vizualizată prin accesarea butonului "Despre                                               pagină" (sau prin click pe subtitlul anterior). 

 

 

declinarea responsabilității.

Organizarea paginii secundare:

Black Sea 

Military Activities Picture

https://psihologiepitesti.wordpress.com/

  1. ro

DESPRE BSMAP.RO

BlackSeaMilitaryActivitiesPicture -