22 iunie 2019

Sursa: redstar.ru

 Sub conducerea ministrului apărării, General de armată Serghei Shoigu, a avut loc ședința ordinară a Colegiului Ministerului Apărării al Fedeației Ruse. Tema ședinței a fost legată de problemele cheie ale activității Forțelor Armate. În special, participanții la ședință au examinat rezultatele comenzilor de stat pentru apărare, au fost audiate propuneri privind realizarea acesteia și, de asemenea, a fost  discutat cursul punerii în aplicare a planurilor de activitate a Forțelor Aerocosmice și Trupelor de desant aerian, pentru perioada 2019-2025, în contextul Decretelor prezidențiale din 2018 și anterioare.

 

Ținând cont de cerințele vremii

Deschizând ședința, ministrul apărării Serghei Shoigu a declarat că aproximativ 1,5 trilioane de ruble sunt prevăzute în anul curent pentru realizarea comenzii de stat pentru apărare în domeniul armamentului.

 

Potrivit acestuia, aproximativ 71% din aceste fonduri sunt direcționate către achiziții de armament modern și de perspectivă. În consecință, până la sfârșitul anului 2019, Forțele Armate ar trebui să primească peste 3.400  de unități de arme noi, iar alte 1.600 urmează să fie puse în funcțiune după reparații și modernizări. Totodată, departamentul militar nu are nicio îndoială cu privire la executarea planurilor propuse. Potrivit lui Serghei Shoigu, mai mult de 3.300 de contracte de stat au fost încheiate până în prezent, iar acesta reprezintă aproape 90% din volumul parametrilor propuși ai comenzii de stat pentru apărare de stat pentru anul 2019.

 

Prioritatea în realizarea acestei sarcini, a subliniat ministrul rus al apărării, va fi acordată echipării unităților militare gata de luptă permanent. Ca urmare a acestei actualizări, aceste trupe vor fi asigurate cu armament și tehnică militară în proporție de 98,6%, dintre care mai mult de două treimi - 67,8% - vor fi tipuri moderne. În același timp, buna funcționare a întregului parc va fi menținută la un nivel ridicat (nu mai puțin de 93,8%).

 

În același timp, în cadrul Ministerului Apărării se consideră posibilă stabilirea parametrilor comenzii de stat pentru apărare, plecându-se de la volumul mijloacelor bugetare puse la dispoziție. Există încredere, în special, ținând cont de rezultatele ofertelor (licitațiilor), prețurile de producție și de capacitatea întreprinderilor de a-și îndeplini obligațiile. După cum a menționat Serghei Shoigu în luarea sa de cuvânt, în timpul stabilirii comenzii de stat pentru apărare ar trebui să se țină seama de datoriile către întreprinderile industriei de apărare, cauzate în principal de întârzierea executării contractelor încheiate de către acestea. În acest context, Ministerul Apărării, pentru a reduce aceste datorii, intenționează să rezolve problema plății datoriilor pentru producția de apărare executată cu încălcarea termenelor limită, fără a se mai ajunge în instanță.

 

În general, după cum s-a precizat în ședință, stabilirea parametrilor comenzii de stat pentru apărare pentru anul curent  trebuie să asigure înzestrarea echilibrată a armatei și flotei cu tipuri moderne de armamet și tehnică militară.

 

"O astfel de abordare", a remarcat Serghei Shoigu, "face posibilă realizarea indicatorilor normativi ai sistemelor de armament fără a atrage fonduri suplimentare".

 

Orizonturile înnoirii

În luna mai a acestui an, organizând o serie de întâlniri tradiționale la Soci cu cadrele de comandă ale Ministerului Apărării și directorii de întreprinderi din complexul militaro- industrial al țării, Vladimir Putin, a remarcat că "Forțele Aerocosmice joacă un rol extrem de important în operațiile militare și asigurarea controlului asupra spațiului aerocosmic".

 

Reamintind cuvinte șefului statului, Serghei Shoigu, a trecut la a doua parte a ședinței Colegiului legată de revizuirea cursului de realizare a planurilor de activitate a Forțelor Aerocosmice ale Federației Ruse,  pentru perioada de până în 2025.

 

Ministrul Apărării a amintit că șeful statului a însărcinat conducerea departamentului apărării să perfecționeze intens posibilitățile de luptă ale acestei categorii de forțe, și să crească nivelul de pregătire al efectivelor acestora. Realizarea practică a acestei sarcini, a subliniat Serghei Shoigu, va asigura în mare măsură utilizarea Forțelor Aerocosmice în desfășurea de operații speciale pe teritoriul Siriei.

 

La acțiunile amintite deja au luat parte 98% din echipajele aviației militare de transport și 90% din aviația operativ-tactică și militară (a Forțelor Terestre), precum și 60% dintre piloții aviației cu rază lungă de acțiune (strategice).  

 

Sunt vizibile și rezultatele actualizării structurii organizatorice a Forțelor Aerocosmice și perfecționarea tehnică a acestora. Potrivit ministrului apărării, în cadrul Forțelor Aerocosmice în ultimul an și jumătate au avut loc 37 de activități organizatorice și au fost formate 20 de unități și subunități militare. În ceea ce privește livrarea de armament nou, în ultimul an și jumătate, Forțele Aerocosmice au primit mai mult de 250 de unități de tehnică nouă și modernizată, ceea ce a făcut posibilă reînzestrarea a 9 regimente de rachete de apărare antiaeriană.

 

În viitorul apropiat, în cadrul acestei categorii de forțe continuă înnoirea la scară largă. După cum a subliniat în discursul său Serghei Shoigu, până la sfârșitul acestui an, va fi necesară formarea conducerii diviziei mixte de aviație din direcția de operații Primorie, precum și un regiment de rachete de apărare antiaeriană în cadrul rezervei mobile.

 

În ceea ce privește planurile de reînzestrare tehnico-materială, acestea sunt destul de impresionante. Printre activitățile planificate se numără, finalizarea construcției a cel puțin 700 de clădiri și anexe ale obiectivelor de infrastructură militară a Forțelor Aerocosmice ale, precum și livrarea a 205 unități de tehnică nouă, în conformitate cu planul de realizare a Programului de Stat pentru înzestrare, pentru anul în curs.

 

"Astfel, ponderea armamentului modern va crește la 82% până la sfârșitul anului", a subliniat ministrul rus al apărării, adăugând că acest rezultat "corespunde parametrilor planificați".

 

Printre direcțiile principale de dezvoltare a Forțelor Aerocosmice rămân, ca și până în prezent, înzestrare trupelor cu sisteme de perspectivă de apărare antiaeriană și antirachetă. Cu acest lucru șeful departamentului militar a atras atenția participanților la ședință și a prezentat rezultatele concrete ale activității desfășurate în această direcție.

 

Astfel, în acest an, a fost finalizată elaborarea sistemului de rachete S-350, care dispune de posibilități sporite de executare a focului. În afară de aceasta, în 2021 se intenționează finalizarea creării unui complex de rachete de apărare antiaeriană de tip tun, cu utilizare interarme Panțir-SM, iar pentru 2022 este planificată finalizarea lucrărilor de modernizare a sistemului de apărare antirachetă a Moscovei.

 

"Realizarea tuturor activităților planificate va asigura rezolvarea sarcinilor prioritare care stau în fața Forțele Aerocosmice", a declarat Serghei Shoigu.

 

Toată aenția înspre trupe

Dezvoltarea viitoare a Trupelor de desant aerian, ca bază a forței de reacție rapidă, rămâne una dintre direcțiile prioritare în activitatea Ministerului Apărării. După cum remarcă ministrul apărării, în prezent, aceste trupe au ajuns la un nou nivel calitativ de pregătire pentru o reacție operativă la amenințările la adresa securității militare a Federației Ruse. Prioritară rămâne, de asemenea, activitatea în cadrul participării la operațiile internaționale de menținere a păcii, precum și operațiile pe linia Forțelor Comune de Reacție Rapidă ale Organizației Tratatului de Securitate Colectivă (OTSC).

 

În mod firesc, în această privință, trebuie acordată o atenție deosebită creșterii capacității de luptă a trupelor. Ca parte a acestei teme, Serghei Shoigu a declarat că, în 2018, s-au desfășurat 18 activități organizatorice, s-au format 8 unități și subunități militare. După cum a subliniat ministrul, toate acestea au avut un efect semnificativ asupra creșterii stabilității conducerii trupelor și au devenit garantul creșterii puterii de luptă a marilor unități de desant-asalt pe direcțiile strategice Vest și Sud-vest.

 

În general, în ultimul timp, potențialul de luptă al Forțelor Aeriene a crescut cu 12%. Asupra creșterii posibilităților trupelor de desant au avut un rol pozitiv și rezultatele reînzestrării cu armament modern și de perspectivă. Potrivit informațiilor furnizate de Serghei Shoigu, ponderea acestor tipuri de armament și tehnică este de aproape 64%. Ca și până cum, o miză serioasă a constituit-o pregătirea de înaltă calitate a militarilor trupelor de desant. Intensitatea procesului instruirii de luptă a trupelor este în continuă creștere: în conformitate cu informațiile publicate, creșterea activităților în procesul de instrucție în acest an a atins deja 8%. Au fost efectuate mai mult de 90 de mii de salturi cu parașuta, au fost desantate trupe la 91 de obiective.

 

Îmbunătățirea abilităților militare ale "beretelor albastre" este facilitată și de participarea lor regulată la activități de pregătire de luptă pe scară largă, inclusiv la nivel internațional. În aceste zile o grupă tactică a Trupelor ruse de desant participă la exercițiul anual comun "Frăția Slavă", care are loc în Republica Serbia. După cum se știe, aproximativ 700 de soldați din Rusia, Serbia și Belarus participă la aceste manevre. Sunt implicate peste 50 de mașini de luptă, cu participarea aviației, inclusiv a UAV-urilor.

 

În august, parasutistii ruși își vor măsura din nou puterea cu colegii lor străini. După cum a reamintit Serghei Shoigu, pe teritoriul regiunii Riazan va avea loc cel de-al patrulea exercițiu comun cu militari din Republica Arabă Egipt, "Apărătorii prieteniei". La aceste manevre se așteaptă, de asemenea, participarea trupelor din Republica Belarus. În afară de acesta, până la sfârșitul acestui an, Trupele de desant aerian vor participa la exercițiul de comandament și stat major la nivel strategic Centru-2019 și la exercițiile comune ale contingentelor Forțelor Comune de Reacție Rapidă ale OTSC – Cooperare-2019.

 

În același timp, trupele "infanteriei cu aripi" vor trebui să rezolve problemele legate de modernizarea și înnoirerea bazei lor tehnico-materiale. În planurile pentru acest an, este prevăzută și creșterea nivelului de înzestrare a Trupelor de desant aerian cu armament și tehnică modernă (nivelul propus este de 65%), precum și darea în exploaatare a 80 de clădiri și instalații. Punerea în funcțiune a acestor obiective, a remarcat Serghei Shoigu, va face posibilă echiparea calitativă a infrastructurii militare a celor patru mari unități, asigurarea păstrării și întreținerii adecvate a echipamentelor, precum și crearea condițiilor decente de trai pentru militari.

 

Înzestrarea trupelor - subiect principal în ședința Colegiului Ministerului Apărării al Federației Ruse  

Black Sea 

Military Activities Picture

https://psihologiepitesti.wordpress.com/

  1. ro

EVENIMENTE