Black Sea 

Military Activities Picture

https://psihologiepitesti.wordpress.com/

  1. ro

 

 În "Strategia naţională de apărare a țării pentru perioada 2015 ‐ 2019" este prevăzut (cap. III, art.46) că, deși mediul actual de securitate include tot mai multe elemente, precum cele de natură economică, socială, politică, tehnologică şi de mediu, evaluarea ameninţărilor, riscurilor şi vulnerabilităţilor la adresa apărării şi securităţii naționale a României continuă să fie făcută pe baza unor concepte militare probate în timp (și adoptate de majoritatea statelor europene). 

   Potrivit modului în care în același document strategic sunt definite 

noțiunile de riscuri  și amenințări, rezultă că acțiunile militare din zona de proximitate a țării pot reprezenta, sub diferitele lor forme de manifestare, nu numai riscuri, ci și amenințări pentru securitatea națională. 

       În acest contex, și pentru a menține caracterul unitar al criteriilor de evaluare pe linie de securitate, BSMAP se va limita doar la stabilirea nivelului de risc reprezentat de activitățile militare curente din zona de proximitate, menținând cele cinci niveluri (culori) conform regulilor Sistemului Naţional de Alertă Teroristă.

   Precizare: stabilirea nivelului curent de risc reprezentat de activitățile militare din zona de proximitate are la bază evaluarea efectuată de BSMAP, limitată exclusiv la informațiile din surse publice (deschise) și are doar caracter orientativ / informativ.

 

 

SCĂZUT

 Indicatorii de risc au valoarea mai mică decât 2 relevând faptul că un atac de natură militară este puțin probabil. 

PRECAUT

 Indicatorii de risc au valoarea cuprinsă între 2 și 4, relevând un risc scăzut de producere a unui atac de   natură militară

MODERAT

 Indicatorii de risc au valoarea cuprinsă între 4 și 6, relevând faptul că există un risc general, fiind posibil un atac   de natură militară.

RIDICAT

 Indicatorii de risc au valoarea cuprinsă între 6 și 8, relevând faptul că există un risc crescut, fiind posibil un atac   de natură militară.

CRITIC

 Indicatorii de risc au valoarea cuprinsă între 8 și 10, relevând un risc iminent de producere a unui atac de natură   militară.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVELURILE DE RISC