Echipa BSMAP furnizează site-ul BSMAP.ro ("site-ul") și serviciile și funcțiile oferite ("serviciile") care fac obiectul acestor termeni și condiții de utilizare ("TdU"). Prin utilizarea site-ului și a serviciilor, se consideră că acceptați și respectați acești TdU. Dacă nu acceptați TdU, vă rugăm să întrerupeți utilizarea site-ului și a serviciilor. Utilizarea site-ului sau a unui serviciu inclus în site poate fi, de asemenea, supusă unor termeni suplimentari care guvernează anumite servicii, oferte sau funcții, cum ar fi promoții speciale. În cazul în care oricare dintre prevederile TdU sunt în conflict cu termenii suplimentari furnizați cu un anumit serviciu, acești TdU vor prevala. TdU se aplică indiferent de dispozitivul utilizat pentru a accesa site-ul și/sau serviciile (de exemplu, computerul personal, un dispozitiv mobil sau oricare altă tehnologie sau software cunoscut astăzi sau dezvoltat în viitor).

Linkurile către diferitele secțiuni din acești TdU sunt furnizate mai jos pentru a vă ajuta la parcurgerea lor.

1. Modificarea acestor TdU

2. Confidenţialitate

3. Codul de conduită

4. Utilizați site-ul și serviciile pe propriul risc

5. Declinarea responsabilității

6. Protecția drepturilor de autor și a mărcilor

7. Notificare pentru reclamații privind încălcarea drepturilor de autor

8. Legea aplicabilă

9. Diversitatea acestor TdU

10. Limitarea acțiunilor aduse împotriva BSMAP

11. Informații de contact

 

1. Modificarea acestor Termeni și condiții

Acești TdU pot să se schimbe din când în când, fără nicio altă notificare decât postarea pe pagina relevantă. Utilizarea continuă a site-ului și a serviciilor în urma postării modificărilor dvs. înseamnă acceptarea oricăror astfel de modificări. Verificați din când în când această pagină pentru termenii și condițiile actuale.

 

2. Confidențialitate

BSMAP nu accesează și nu utilizează datele obținute prin utilizarea site-ului și a serviciilor, cu excepția situației statistice (numerice) de vizitare a site-ului, furnizată în mod automat ca parte a serviciilor companiei WebWave care asigură platorma de dezvoltare a site-ului BSMAP. Orice modificări ullterioare generate de dezvoltarea / extinderea serviciilor BSMAP va fi adusă la cunoștină și se va conforma legislației naționale și comunitare (europene) privind protecția datelor cu caracter personal. Prin utilizarea site-ului și a serviciilor, sunteți de acord să respectați și politica de confidențialitate.

 

3. Codul de conduită

Când utilizați orice parte și / sau funcționalitate a site-ului sunteți de acord să respectați următorul cod de conduită:

NU copiați, asamblați invers sau NU încercați în alt fel să descoperiți orice cod sursă al site-ului sau al serviciilor;
NU elimina sau ascunde notificarea privind drepturile de autor sau alte notificări afișate în legătură cu conținutul accesibil prin intermediul site-ului sau al serviciilor;
NU interfera sau întrerupe funcționalitățile site-ului, serviciile sau serverele și rețelele conectate la site, respectă orice cerințe, proceduri, politici sau reglementări ale rețelelor conectate direct sau indirect la site;
NU modificați site-ul sau serviciile în vreun mod sau formă și NU utilizați versiuni modificate ale site-ului sau serviciilor, i 
NU reproduceți, imprimați, stocați sau distribuiți materiale (date, informații, text, grafică, imagini, materiale audio sau video, fotografii, desene sau modele, mărci comerciale, numele, adresele URL) sau conținutul furnizat de terțe părți fără permisiuneBSMAP sau a terțelor părți respective. Acestea sunt protejate de drepturile de autor, de mărcile comerciale, de brevetele sau de alte drepturi și legi de proprietate; 

NU accesați site-ul sau serviciile prin alt mijloc decât prin interfața furnizată de BSMAP;
NU colectați sau stocați date personale despre ceilalți utilizatori ai site-ului sau serviciilor;
NU încălcați drepturile de confidențialitate personală ale altora, incluzând, dar fără a se limita la, colectarea și distribuirea de informații despre utilizatorii de Internet fără permisiunea acestora, cu excepția cazurilor permise de legea aplicabilă;
NU folosiți site-ul sau serviciile pentru a încălca legislația (locală, națională, sau internațională) intenționați sau nu.
Nu folosiți software care efectuează interogări pentru a determina modul în care un site web sau o pagină web "tratează" diverse interogări (de tipul „meta-căutare“ sau "offline");
NU utilizați site-ul sau serviciile pentru a posta conținut ilegal, dăunător, amenințător, abuziv, hărțuitor, defăimător, vulgar, obscen, calomnios, de ură, degradant, discriminetoriu privind orientarea sexuală, rasa, clasa, etnia, originea națională, religia sau alte aspecte;
NU postați materiale promoționale, junk mail, spam, scheme piramidale sau oricare altă formă de promovare;
NU distribuiți conținut care (i) încalcă legislația (locală, națională, națională sau internațională), (ii) încalcă sau drepturile de autor, marcă comercială, secret comercial, brevet sau orice alt drept de proprietate (iii) include informații terțe (protejate sau nu ca un secret comercial) cu încălcarea unei obligații de confidențialitate;
NU diseminați conținut virusat sau alte fișiere, coduri, programe sau alte tehnologii similare dăunătoare, perturbatoare sau distructive;

NU schimbați identificatorii pentru a ascunde originea conținutului sau a comentariului pe care îl postați pe sau prin site și servicii;
NU postați niciun conținut care ar încălca drepturile de confidențialitate personale ale altora, incluzând, dar fără a se limita la, dezvăluirea informațiilor personale sau private despre alte persoane, fără permisiunea acestora;
NU facilitați încălcarea acestor TdU sau a politicii de confidențialitate.
BSMAP își rezervă dreptul de a lua orice măsură pe care o consideră adecvată dacă observă că ați încălcat oricare dintre aceste aspecte. Măsurile pot include limitarea dreptului de accesare a site-ului sau de utilizare a serviciilor și inițierea procedurilor judiciare civile sau penale.

 

4. Utilizați site-ul și serviciile pe propriul risc

Site-ul și serviciile pot include link-uri către alte site-uri sau resurse. Deoarece BSMAP nu are control asupra acestora, nu este responsabil pentru disponibilitatea unor astfel de site-uri sau resurse externe, pentru conținutul publicat, produsele sau alte materiale pe sau disponibile din astfel de site-uri sau resurse. Aceste site-uri externe au de regulă propriile termeni și condiții, inclusiv politici de confidențialitate, asupra cărora BSMAP nu are control și care vă vor guverna drepturile și obligațiile în ceea ce privește utilizarea lor.

Pentru a-și menține gratuitatea, BSMAP poate decide să permită agenților de publicitate afișarea de reclame sau răspunsuri promoționale pe acest site. Relațiile dvs. cu agenții de publicitate și furnizorii terți găsiți pe sau prin intermediul site-ului, inclusiv participarea dvs. la promoții, achiziționarea de bunuri și servicii și orice termeni, condiții, garanții sau reprezentări asociate cu astfel de activități se limitează numai între dvs. și terțul agent de publicitate sau furnizor. BSMAP nu asigură nicio garanție la niciun fel de bunuri, servicii sau site-uri care apar în reclame sau răspunsuri promoționale și nu va fi răspunzător pentru nici o pierdere sau daună de orice natură cauzată de astfel de activități. Prin utilizarea acestora este posibil să fiți expuși la un conținut care este ofensator, indecventa sau inacceptabil. BSMAP nu va fi răspunzător în niciun fel pentru un astfel de conținut,  

BSMAP își rezervă dreptul, în orice moment și din când în când, de a modifica, suspenda, întrerupe sau întrerupe serviciile (sau orice parte a acestora) cu sau fără notificare, fără a fi răspunzător față de dvs. sau față de niciun terț pentru orice modificare, suspendare, întrerupere sau îcetare a Serviciilor.

 

5. Declinarea responsabilității

Prin utilizarea site-ului confirmați că sunteți de acord și înțelegeți că:

- site-ul și serviciile sunt furnizate numai pentru scopuri informative. NICIUN CONȚINUT DE PE SITE NU REPREZINTĂ ELEMENT DE CONSULTANȚĂ PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL DE SECURITATE, MILITAR SAU ALTELE. BSMAP nu este responsabil sau răspunzător pentru nicio consecință legată  direct sau indirect, respectiv de nicio acțiune efectuată sau nu pe baza informațiilor, serviciilor sau alte materiale prezente pe site.

- UTILIZAREA SITE-ULUI ȘI A SERVICIILOR ESTE RESPONSABILITATEA DUMNEAVOASTRA. DATELE ȘI INFORMAȚIILE SUNT FURNIZATE CU CARACTER INFORMATIV - ORIENTATIV, NU ESTE GARANTATĂ CERTITUDINEA ACESTORA ȘI NICI FAPTUL CĂ VOR RĂSPUNDE CERINȚELOR DVS. SAU CĂ VOR FI NEÎNTRERUPTE, SIGURE, CURENTE SAU FĂRĂ ERORI, SAU CĂ REZULTATELE OBȚINUTE DIN UTILIZAREA SITE-ULUI ȘI A SERVICIILOR VOR FI EXACTE, OPORTUNE SAU CU VALABILITATE MAXIMĂ. ORICE MATERIAL OBȚINUT DE DVS. PRIN UTILIZAREA SITE-ULUI SAU A SERVICIILOR SE FACE LA ALEGEREA ȘI PE RĂSPUNDEREA DVS.

 

6. Protecția drepturilor de autor și a mărcilor

Noi deținem toate drepturile, titlul, produsele și serviciile oferite pe site, precum și logo-urile, denumirile comerciale și mărcile comerciale BSMAP.RO, BlackSeaMilitaryActivitiesPicture și derivate. BSMAP.RO este protejat conform legilor internaționale privind proprietatea intelectuală (incluzând, fără limitare, drepturile de autor și mărcile comerciale).  

 

7. Notificare pentru reclamații privind încălcarea drepturilor de autor

BSMAP respectă drepturile de proprietate intelectuală ale altora și solicită celor care vizitează site-ul și care utilizează serviciile să facă același lucru. BSMAP poate, în circumstanțe adecvate, la libera alegere, să elimine sau să dezactiveze accesul la materialele de pes site sau la serviciile care încalcă drepturile de autor ale altora. De asemenea, BSMAP poate, la la libera alegere, să elimine sau să dezactiveze link-uri sau referințe către o locație online care conține materiale care încalcă drepturile de autor sau care încalcă alte drepturi.  

În cazul în care considerați că materialul dvs. a fost folosit pe site-ul BSMAP în orice mod care constituie o încălcare a drepturilor de autor, vă rugăm să anunțați responsabilul BSMAP printr-o notificare scrisă. Anunțul trebuie să includă următoarele informații:

Semnătura electronică sau fizică a unei persoane autorizate să acționeze în numele proprietarului dreptului de autor suspectat că a fost încălcat;
- o descriere a muncii protejate prin drepturi de autor, care susțineți că a fost încălcată, inclusiv o copie a lucrării protejate prin drepturi de autor sau adresa paginii web unde poate fi găsită lucrarea protejată prin drepturi de autor;
- identificarea locației pe site care conține materialul considerat că a fost încălcat;
- numele, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail;
- o declarație de bună credință că utilizarea contestată a materialului în cauză nu este autorizată de proprietarul drepturilor de autor, de agentul proprietarului drepturilor de autor sau de lege; 
- o declarație a dvs. că informațiile din notificare sunt corecte și o declarație, sub sancțiunea pedepsei, că sunteți proprietarul drepturilor de autor al materialului despre care se presupune că a fost încălcat sau o persoană autorizată să acționeze în numele proprietarului drepturilor de autor.
Informațiile de contact pentru agentul BSMAP pentru drepturile de autor pentru notificarea pretențiilor de încălcare a drepturilor de autor pe site și / sau în legătură cu serviciile sunt:

E-mail: contact@bsmap.ro și bsmapsite@gmail.com

Telefon: 0741250502

 

8. Legea aplicabilă

Acești termeni de utilizare (TdU) și relația dintre dvs. și BSMAP sunt guvernate de legislațția națională și europeană, astfel:

Legea 544/2001 (actualizată în 2016), privind liberul acces la informatiile de interes public;

Metodologipentru publicarea datelor deschise, 12 iunie 2018, document elaborat de Secretariatul General al Guvernului României;

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

 

9. Diversitatea TdU

Dacă o prevedere a acestor TdU este găsită de o instanță sau altă autoritate obligatorie ca fiind nevalidă, restul dispozițiilor conținute în TdU vor continua să fie valizi și în vigoare.

 

10. Limitarea acțiunilor aduse împotriva BSMAP

Sunteți de acord că orice revendicare sau cauză a acțiunii care decurg din utilizarea site-ului sau a serviciilor sau a acestor TdU trebuie depusă în termen de un an de la producerea unei astfel de reclamații sau a unei cauze sau poate fi interzisă pentru totdeauna, sau altă lege contrară. În această perioadă, orice nerespectare de către BSMAP a aplicării sau exercitării oricărei prevederi a acestor TdU sau a oricărui alt drept conex nu va constitui o renunțare la acest drept sau la o prevedere.

 

11. Informații de contact

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la acești termeni și condiții sau la site și servicii, vă rugăm să ne contactați la adresele: contact@bsmap.ro sau bsmapsite@gmail.com.

 

Actualizat: 18 septembrie 2018

 

 

 

 

Manifestatie

 

Black Sea 

Military Activities Picture

https://psihologiepitesti.wordpress.com/

  1. ro

Ateea

Termeni de utiliziare - TdU