15 septembrie 2019

Sursa: ukrmilitary.com

 Statul Major General (SMG) al Forțelor Armate (FA) Ucrainene, propune renunțarea la sistemul sovietic de salarizare a personalului militar și trecerea la unul specific armatelor NATO, în principal cel american.


În continuare sunt prezentate principalele aspecte din raportul privind implementarea unui sistem adecvat de salarizare a personalul militar al FA din Ucraina, înaintat de reprezentantul SMG.

 

În prezent, salarizarea FA ucrainene este construită pe aceleași principii ca cele din armata sovietică. Principalele dezavantaje ale acestui sistem sunt considerate următoarele aspecte:

 - raportul dintre soda de bază și sumele cumulate din prime, sporuri și compensații este de 44/55;
 - sistemul nu este unul transparent, este ineficient, nu stimulează creșterea competențelor profesionale și dorința militarilor de a-și construi o carieră (diferențele salariale dintre sergenți și subofițeri sunt nesemnificative - 100 grivne / aprox. 4 euro);

 - stimulează corupția (numirea în funcțiile de conducere, excepții privind mărimea soldelor, acordarea de bonusuri și indemnizații pentru unele caracteristici speciale ale serviciului);
 - există un dezechilibru între salarizarea funcțiilor de conducere și cea a unor poziții individuale (un căpitan poate avea solda mai mare decât un colonel);
 - în majoritatea funcțiilor atipice de ofițer, salariile sunt prea mari sau prea mici (salariile șefilor de baze și depozite pot fi mai mari decât salariile unor comandanți de brigăzi);

 - nu asigură stabilirea transparentă și echitabilă a pensiilor (militari cu aceleași funcții și anii de serviciu au pensii diferite în funcție de data trecerii în rezervă).
 

Pentru a crea un sistem adecvat, grupul de lucru al SMG a analizat sistemele de salarizare ale FA din America, Canada, M.Britanie, Germania, Franța, Italia, Turcia, Israel, Cehia, Polonia, România, Ungaria, Bulgaria și Lituania.

 

Sistemele de salarizare din aceste țări sunt în mare parte similare, diferențele constând în special în modul în care sunt stabilite durata serviciului militar, tipurile și sumele acordate suplimentar (care reprezintă aproximativ 20-30% din solda lunară). 

 

De exemplu, în sistemul SUA (folosit în armatele SUA, Germania, Turcia, Lituania), solda de bază depinde de funcție și de stagiul în serviciu, iar toate sumele suplimentare de stimulare și compensare sunt foarte clar stabilite. Acesta maximizează soldele cu costuri minime și asigură economii colaterale semnificative (fiecare plată stimulează un serviciu specific), încurajează personalul să rămână în sistem mai mult timp, să-și dezvolte competențele profesionale și cariera (salariul de bază crește odată cu vechimea), permite rotirea cadrelor pe posturi/funcții cu același grad, ușurează calculele în stabilirea bugetului de stat.

 

Sistemul polonez, la rândul său, prezintă atât avantaje, cât și dezavantaje, printre acestea din urmă fiind remarcate procentul ridicat de indemnizații individuale și componenta de corupție (plata și cuantumul bonusurilor și indemnizațiilor se face prin decizia comandantului).

 

Grupul de lucru al SMG propune sistemul american ca bază a sistemului potențial de salarizare al FA ucrainene, deoarece, pe lângă avantajele prezentate se adaptează foarte bine și la sistemul dorit de gestionare a resurselor umane (de personal) care are ca model tot armata SUA. Cu toate acestea, sistemul propus va fi adaptat ținându-se cont de particularitățile serviciului militar în FA ale Ucrainei, asigurând respectarea ierarhizării funcțiilor militare, a condițiilor de lucru și a clauzelor contractuale.

 

Valoarea soldei de bază se propune a fi determinată în funcție de gradul militar prevăzut de funcția deținută și de vechimea în poziția respectivă (soldele vor fi diminuate în consecință).

 

Valoarea stimulentelor și compensațiilor va reprezenta cel mult 30% din solda lunară, iar acestea vor fi acordate astfel:

 

a) Stimulente:

 - pentru serviciul în unitățile militare luptătoare (desant-asalt, forțele pentru operații speciale, vânători de munte, pușcași marini);
 - pentru funcții de comandă (de la comandant de companie inclusiv);
 - pentru posturile cu specialități rare (lunetist, operator UAV, etc.)
 - pentru deținerea unei diplome științifice, titlu academic etc.


Compensații:

 - pentru îndeplinirea sarcinilor suplimentare și activitățile desfășurate în zilele de repaus săptămânal;
 - pentru lucrul cu documente clasificate;
 - pentru activități în teren;
 - pentru serviciul în zonele muntoase sau izolate;
 -pentru condiții vătămătoare (participare la acțiuni de luptă, scafandri, piloți, marinari, tanchiști etc.).

 

De asemenea, în raport se recomandă să se ia în considerare o serie de plăți și compensații forfetare:

 - compensație pentru închirierea de locuințe;
 - compensație pentru concediul neefectuat;
 - compensație pentru hrană/alimente;
 - compensație pentru mutarea în altă garnizoană;
 - sprijin financiar pentru reabilitare;

 - ajutoare financiare;
 - remunerație pentru contractarea de militari cu specialități foarte rare și de înaltă tehnologie;
 - asistență financiară în caz de disponibilizare din serviciul militar;
 - recompensă pentru participarea la conflicte militare și alte acțiuni asimilate.

 

La modul principial, în raport se apreciază că un sistem promițător de salarizare ar trebui să ofere:

 - stimulente eficiente pentru creșterea în grad, nu neapărat în funcții;
 - recompensarea vechimii în serviciu;
 - posibilitatea de a atrage și de a păstra personal cu înaltă calificare și specialiști cu abilități rare;
 - posibilitatea rotirii cadrelor în poziții care implică același nivel de responsabilitate;
 - transparența și claritatea sistemului de angajare și promovare;
 - minimizarea factorilor de corupție;
 - criterii clare pentru stagiul în grad și nivelul de studii și cursuri pentru fiecare grad militar;
 - repartizarea deschisă și transparentă a funcțiilor, numirea pe bază de concurs și ținând cont de rezultatele activității și de evaluările anuale;
 - stabilirea unei sume minime de securitate financiară a militarilor, la nivelul salariului mediu din Ucraina;
 - salarizarea specialităților rare la nivelul salariilor specialităților similare din sectorul civil;
 - condițiile pentru stabilirea echitabilă și transparentă a pensiilor militare.


Tranziția la standardele statelor membre NATO va dura un timp, iar pentru acesta în raport se propune luarea unor măsuri financiare care să asigure continuitatea serviciului militar în cadrul sistemelor actuale de salarizare și de personal.

 

În ceea ce privește aspectele de resurse umane, pentru a implementa un sistem fiabil, în raport se consideră necesare: 

 - introducerea nor noi grade militare (recrut, sergent-șef, general de brigadă etc.);
 - acordarea gradelor militare în funcție de nivelul de pregătire și nivelul de responsabilitate al funcțiilor;
 - dezvoltarea unui sistem transparent pentru recrutarea competitivă a personalului militar;
 - schimbarea modului de întocmire a evaluărilor anuale.
 - stabilirea unei noi liste de indemnizații și compensații;
 - efectuarea unui studiu pentru a determina venitul minim necesar armatei din diferite categorii de personal;
 - elaborarea proiectelor de modificări legislative și a regulamentelor relevante;
 - dezvoltarea unui nou sistem de pensii pentru militari.

Persoana responsabilă pentru analizarea problematicii și înaintarea propunerilor este șeful Statului Major General al Forțelor Armate din Ucraina, general locotenentul Ruslan Khomchak.

Ucraina dorește să modifice radical sistemul de salarizare al Forțelor Armate

Black Sea 

Military Activities Picture

https://psihologiepitesti.wordpress.com/

  1. ro

EVENIMENTE