12 iulie 2019

Sursa: ukrmilitary.com

 Pe 11 iulie, în cadrul reuniunii Grupului interdepartamental de lucru pe probleme de apărare și securitate națională, a fost prezentat un raport privind posibilele scenarii privind evoluța situației de securitate militară din Ucraina pe termen mediu și lung.

 

Ministerul Apărării a informat că au fost identificate opt scenarii prin care se poate atenta la suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, însă doar patru dintre acestea pot fi apreciate cu risc semnificativ. 


Scenariul cel mai periculos este considerat utilizarea pe scară largă a forței militare de către Rusia, împotriva Ucrainei, pentru a schimba structura statului și ordinea constituțională sau pentru a schimba conducerea militaro-politică.


Potrivit experților militari, al doilea scenariu este cel al conflictului armat din interiorul Ucrainei, conflict creat și susținut din exterior. 


Al treilea scenariu îl reprezintă implicarea Ucrainei în conflicte armate în zone neutre, iar al patrulea este conflictul armat de frontieră, considerat precursor al unei operații militare la scară largă împotriva Ucrainei.


În același timp, Ministerul Apărării a început să lucreze la Concepția operațională unificată privind utilizarea Forțelor Armate, care ar trebui să fie finalizată în câteva luni.


În cadrul reuniunii, membrii grupului de lucru au discutat și au convenit asupra elaborării documentului "Viitorul Mediului de Securitate 2030: Viziune Strategică (Descrierea Preliminară)", care este rezultatul primei sarcini a etapei principale din Planul de revizuire a apărării.


Șeful grupului interdepartamentalde lucru, primul ministru adjunct al apărării, Ivan Rusnak, a precizat că, începând cu 15 iulie 2019, începe punerea în aplicare a celei de-a doua și a treia sarcini a etapei principale din Planul de revizuire a apărării, și anume revizuirea capabilităților, a grupurilor funcționale de capabilități și a planificării forțelor.


În cadrul acestor sarcini se prevede stabilirea componenței grupurilor de capabilități funcționale, crearea unei liste unificate (Catalogul de capacitate) a capabilităților Ministerului Apărării, Forțelor Armate ale Ucrainei și a altor componente ale forțelor de apărare.

 

În acest scop, se intenționează implementarea următoarelor măsuri: definirea cerințelor privind capabilitățile forțelor de apărare; clarificarea capabilităților comune de apărare necesare forțelor de apărare pe scenariile probabile ale utilizării lor, planificarea pentru perspectivele pe termen mediu și lung și formarea listei acestora; definirea capabilității insuficient create, precum și a capabilităților existente care trebuie dezvoltate; determinarea capabilităților excesive, de care trebuie scăpat pentru a elibera resursele.

 

 

Ucraina: Ministerul Apărării consideră că există opt scenarii de utilizare a Forțelor Armate

Black Sea 

Military Activities Picture

https://psihologiepitesti.wordpress.com/

  1. ro

EVENIMENTE