02 octombrie 2019

Sursa: armyinform.com.ua, mil.gov.ua

  Pe 29 septembrie, guvernul Ucrainei a aprobat proiectul de rezoluție privind programul de activități al instituției și l-a transmis Radei Supreme (parlamentului) spre examinare. "Documentul este unul inovator, în esența sa, pentru prima dată în istoria noastră fiind creat conform standardelor de management de proiect", apreciază agenția de presă a armatei ucrainene, ArmyInform. Conform proiectului, fiecare minister își stabilește clar obiectivele pentru următorii cinci ani, precum și indicatorii de performanță. 

 

 

Ministerului Apărării din Ucraina i-au fost stabilite cinci obiective strategice:

- „Apărarea Ucrainei împotriva amenințărilor militare generate de noua politică de apărare”;

- „Crearea în cadrul Forțelor Armate a noilor capacități identificate care îndeplinesc cerințele militare pentru aderarea la NATO”;

- „Asigurarea instrumentelor reale de control civil asupra Forțelor Armate”;

- „Asigurarea oportunității de dezvoltare profesională și protecție socială specială”;

- „Reducerea semnificativă a nivelului de corupție în armată”.

 

Pentru a atinge aceste obiective, guvernul dezvoltă o nouă Strategie de securitate națională a Ucrainei, care este în conformitate cu principiile euro-atlantice și va pune în aplicare un Plan de apărare pentru Ucraina, prin care vor fi stabilite conținutul, executorii, procedura și calendarul măsurilor de apărare a țării. În același timp, noua politică va continua să îmbunătățească cadrul legal, urmărindu-se introducerea unui sistem eficient de comandă a apărării, bazat pe standardele tehnice și administrative ale NATO. Una dintre prioritățile ale acestui demers este îmbunătățirea gestionării resurselor de apărare, în special prin implementarea celor mai transparente programe de achiziții pentru apărare.

 

În cadrul reformei apărării, va fi elaborat Programul complex de dezvoltare a Forțelor Armate și programe individuale de dezvoltare a categoriilor individuale de trupe ale armatei și ale altor structuri de forțe. În cadrul acestor programe și în conformitate cu noua politică militară și tehnică dezvoltată, Forțele Armate vor fi echipate cu modele moderne de arme și echipamente militare și speciale.

 

Un nou sistem de apărare, dobândirea capacităților NATO și controlul democratic civil

 Guvernul inițiază crearea unui nou sistem de apărare teritorială a Ucrainei, cu implicarea generală a populației. În cadrul integrării euro-atlantice, va exista o creștere treptată a numărului de unități militare capabile să îndeplinească misiuni comune cu forțe din statele partenere. În acest scop, guvernul introduce principiile de conducere ale NATO în sistemul de conducere a apărării și în managementul militar al Forțelor Armate ale Ucrainei.

 

Una dintre prioritățile Ministerului Apărării este introducerea unui nou stil de conducere militară și a unei noi filozofii a relațiilor în structurile militare, bazate pe principiile NATO. Programele de instruire pentru militari vor include studiul doctrinelor, procedurilor și standardelor Alianței, dobândirea unui nivel adecvat de abilități în utilizarea limbilor străine și formarea abilităților de conducere necesare.

 

Guvernul va implementa instrumente eficiente de control civil democratic, în special de ordin legislativ, în conformitate cu standardele euro-atlantice și va asigura punerea lor în aplicare. Aceasta va sprijini conștientizarea și promovarea principiilor controlului civil asupra armatei, inclusiv creșterea semnificativă a transparenței bugetului de apărare, în conformitate cu noile principii privind stabilirea informațiilor clasificate secret de stat.

 

Profesionalizarea armatei și centrarea pe factorul uman

 Pentru a asigura dezvoltarea profesională și protecția socială a personalului militar, resursa umană va fi profesionalizată la un nivel maxim posbil și va fi introdusă o nouă politică de personal, respectiv un nou sistem de management al carierei militare. Principiile și abordările euro-atlantice vor fi utilizate pentru evaluarea activității profesionale a militarilor profesioniști.

 

Deciziile manageriale din domenul apărării vor avea la bază principiul respectării valorii umane, susținerea vieții, sănătății și demnității militarilor.

 

Guvernul va introduce noi mecanisme eficiente de asigurare a locuinței și a altor componente ale pachetului social pentru militari, ca factori motivaționali pentru încurajarea serviciului în Forțele Armate. În acest sens, va exista un sistem digitalizat pentru gestionaea proceselor și serviciilor administrative din armată.

 

Combaterea eficientă a corupției

 Pentru a reduce semnificativ nivelul corupției, Ministerul Apărării va examina punerea în aplicare a programelor pentru combaterea corupției, va actualiza procesele de control intern și va introduce rotația periodică a personalului structurilor relevante. Acesta va activa noi metode care vizează combaterea eficientă a utilizării necorespunzătoare a puterii funcției și a resurselor în utilizarea bugetelor.

 

Se dorește schimbarea atitudinii față de corupție, care nu mai trebuie privită ca un fenomen normal, al cărui impact nu poate fi redus. Riscurile de corupție vor fi analizate sistematic pentru a fi reduse. Guvernul și Ministerul Apărării vor coopera continuu cu organizațiile publice și de experți, inclusiv cu organizații internaționale, pentru a implementa un sistem de guvernare și control intern fiabil, în conformitate cu principiile liderilor mondiali.

 

Așa cum se precizează în proiectul de program al activităților guvernului, Ministerul Apărării și Forțele Armate ale Ucrainei ar trebui să fie lipsite de funcțiile considerate inerente, însă care provoacă riscuri de corupție și nu asigură utilizarea eficientă a bunurilor statului. 

Ucraina: Obiectivele strategice ale guvernului în domeniul apărării

Black Sea 

Military Activities Picture

https://psihologiepitesti.wordpress.com/

  1. ro

EVENIMENTE