13 ianuarie 2020

Sursa: mil.gov.ua

 Pe 11 ianuarie, Statul Major Geral al Forțelor Armate ale Ucrainei a publicat "Viziunea privind dezvoltarea Forțelor Armate în următorii 10 ani". Prezentăm în continuare conținutul integral al documentului.

 

1. Precizări generale

 Forțele Armate (FA) ale Ucrainei trebuie să respecte populația țării, aliații, să-și urmeze tradițiile, să fie încadrate cu personal instruit, motivat, înzestrat cu armament și echipamente militare moderne, capabile să acționeze independent și în comun cu partenerii Ucrainei.

Scopul Viziunii privind dezvoltarea Forțelor Armate este formularea unei intenții unitare, stabilirea liniilor directoare pentru dezvoltarea FA în ansamblu a categoriilor de forțe armate (trupe), inclusiv ale activității acestora pentru următorii 10 ani și în perspectivă.

Misiunea Forțelor Armate ale Ucrainei este apărarea Ucrainei, protejarea suveranității, integrității teritoriale și a inviolabilității sale.

Principalele priorități ale dezvoltării Forțelor Armate ale Ucrainei:

 • transformarea sistemului de conducere comună a Forțelor de Apărare și a managementului militar al Forțelor Armate ale Ucrainei, inclusiv prin împărțirea responsabilităților și competențelor:

 • între Ministerul Apărării din Ucraina și Forțele Armate ale Ucrainei;

 • între Statul Major General al Forțelor Armate din Ucraina, Comandamentul Întrunit al Forțelor Armate din Ucraina și comenzile categoriior (genurilor) de forțe (trupe), inclusiv prin crearea comandamentelor de pregătire pentru luptă (TRADOC - Training and Doctrine Command) în cadrul categorilor de forțe (trupe);

 • stabilirea comandamentelor operaționale ale Forțelor Terestre, Aeriene și Navale ale Forțelor Armate din Ucraina și achiziționarea de capabilități pentru gestionarea forțelor și mijloacelor respective;

 • trecerea la organizarea pe structurile de tipul J, G, A, N, S;

 • dezvoltarea și implementarea standardelor și procedurilor adoptate în statele membre NATO, în toate sferele de activitate ale FA;

 • creșterea numărului de unități participante la exercițiile și operațiile NATO;

 • nivel înalt de pregătire profesională, inclusiv prin pregătirea profesională a personalului militar atât în ​​Ucraina, cât și în străinătate. Încadrarea prin rotație a unor posturi în cadrul NATO, la toate nivelurile;

 • asigurarea pregătirii intensive a personalului militar și atingerea nivelului de competență în limba engleză nu mai mic de STANAG-2222: 100% dintre ofițeri, cel puțin 50% din subofițeri;

 • optimizarea FA și a organelor militare de control; 

 • menținerea unităților militare la un nivel adecvat de pregătire pentru luptă, încadrare cu personal, armament, echipamente militare și logistică. În acest caz, achiziția de armament și echipamente militare se va realiza în primul rând în interesul unităților militare care îndeplinesc misiuni de luptă;

 • dezvoltarea armamentelor și a echipamentelor militare, în special a celor de informații, război electronic, comunicații, apărare antiaeriană, rachete (sporind precizia și raza de acțiune), inclusiv asigurarea interoperabilității acestora cu Forțele Armate ale țărilor partenere;

 • reconstrucția, întreținerea și dezvoltarea infrastructurii, precum și construcția de noi obiective militare;

 • acordarea unei priorități ridicate pregătirii întrunite a tuturor forțelor componente ale sistemului de apărare, extinderea spectrului misiunilor comune ale acestora;

 • achiziția coordonată a capabilităților din sectorul de apărare, dezvoltarea acelorași tipuri de arme și echipamente militare;

 • stabilirea interacțiunii efective între ramurile legislative și cele ale puterii pentru a asigura dezvoltarea deplină a forțelor de apărare ale statului;

 • dezvoltarea sistemului de apărare teritorială;

 • pregătirea teritoriului și a populației Ucrainei pentru apărare.

 

Principii de baza:

 • patriotism - apărarea intereselor naționale ale statului, respectul și dragostea pentru patrie, simbolurile sale de stat, valorile naționale, cultura, istoria, limba ucraineană, convingerea ideologică, dăruirea, dorința de sacrificiu de dragul libertății și independenței poporului ucrainean;

 • statul de drept - asigurarea statului de drept, responsabilitatea, transparența și respectarea principiilor justiției și controlului civil democratic asupra funcționării sectorului securității și apărării;

 • unicitate - prin oferirea puterii comandantului în raport cu subordonații săi și responsabilizarea sa în fața statului pentru toate componentele activităților unității militare (unității); acordarea comandantului (șefului) dreptul de a lua decizii individual și de a da ordine; asigurarea implementării anumitor decizii și comenzi, pe baza unei evaluări cuprinzătoare a situației și cerințelor legilor Ucrainei;

 • responsabilitate personală - responsabilitate personală și indivizibilă a unui angajat, indiferent de poziția și rangul său militar, pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu militar, respectarea disciplinei militare, îndeplinirea cerințelor actelor juridice normative și a documentelor de reglementare care îi reglementează. activitate și comportament;

 • integritate - direcția acțiunilor unui militar pentru protejarea intereselor naționale înaintea propriilor interese, în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, inadmisibilitatea corupției în orice context, disponibilitate în îndeplinirea atribuțiilor;

 • carieră/leadership - atragerea personalului cu un înalt nivel profesional, sprijin în dezvoltarea carierei, implementarea politicilor eficiente de personal și crearea unei rezerve militare adecvate, ținând cont de cunoștințele, experiența de luptă, calitățile și abilitățile personalului militar în timpul exercitări atribuțiilor, formarea colectivelor militare;

 • egalitatea de gen - asigurarea egalității de șanse, drepturi și responsabilități pentru bărbați și femei în timpul serviciului militar;

 • respectul pentru militari - militarii sunt în centrul atenției conducerii militare și politice a țării. Crearea unor condiții decente pentru aceștia asigură funcționarea serviciului militar și oferă sprijin întregii societății.

 

2. Forțele Armate ale Ucrainei

 Structura potențială a Armatei Ucrainei ar trebui să poată asigura descurajarea cu succes a agresorului, prevenirea situațiilor de criză cu caracter militar și apărarea armată a statului, precum și participarea la operații multinaționale.

Structura FA pe timp de pace ar trebui să fie cât mai aproape de cea la război. Sistemele de gestionare, achiziție, instruire, securitate, mobilizare și apărare teritorială trebuie să asigure o trecere rapidă și eficientă a Forțelor Armate ale Ucrainei de la organizarea și funcționarea de pace la cea de război.

Pentru a asigura apărarea fiabilă a Ucrainei, protecția suveranității, integrității teritoriale și a inviolabilității sale, prioritatea va fi acordată Forțelor pentru Operații Speciale, Forțelor de Artilerie și Rachete, Forțelor Aeriene și de Apărare Antiaeriană.

 

2.1. Statul Major General al Armatei Ucrainei

 Statul Major General al Forțelor Armate din Ucraina este principalul organism de conducere militară pentru planificarea strategică a utilizării FA și a forțelor și mijloacelor altor componente ale forțelor de apărare, coordonarea și controlul asupra executării sarcinilor în sfera de apărare, așa cum este stabilit prin acte ale președintelui Ucrainei și ale cabinetului de miniștri al Ucrainei.

Statul Major General al Armatei Ucrainei:

 • este optim dimensionat, constituit într-o structură tip J bazată pe principiile și standardele adoptate în țările NATO;

 • coordonează generarea și desfășurarea forțelor;

 • oferă sprijin comandantului Forțelor Armate ale Ucrainei în probleme legate de conducerea strategică a FA și gestionarea activităților zilnice.

Unitățile militare care erau direct subordonate Statului Major General, sunt gestionate de Comandamentul Forțelor Armate din Ucraina, de Comandamentul Securității Cibernetice al Forțelor Armate din Ucraina, de Comandamentul Forțelor de Sprijin al Forțelor Armate din Ucraina și de Comandamentul Forțelor Medicale al Forțelor Armate din Ucraina.

Statul Major General al Forțelor Armate din Ucraina este condus de șeful Statului Major General al Forțelor Armate, care raportează comandantului Forțelor Armate ale Ucrainei.

Puterile Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei sunt stabilite prin lege, funcțiile și sarcinile sunt aprobate de comandantul Forțelor Armate ale Ucrainei.

 

2.2. Comandamentul Forțelor Întrunite al Forțelor Armate din Ucraina

 Principalul scop funcțional al Comandamentului Forțelor Întrunite va fi planificarea și comanda Forțelor Întrunite (Forțele) ca răspuns la agresiunea armată, precum și a contingentelor naționale și a personalului implicat în operațiile internaționale de securitate sau menținerea păcii.

În prezent, Comandamentul Operațional Întrunit al FA din Ucraina asigură exercitarea competențelor Comandantului Forțelor Întrunite în gestionarea FA și a altor structuri de forțe care acționează în regiunile Donețk și Lugansk.

Pe termen scurt, Forțele Întrunite ale Ucrainei vor fi formate pe baza Forțelor pentru Operații Întrunite din Forțele Armate ale Ucrainei, în structura J corespunzătoare.

Comandamentul Forțelor Întrunite din Ucraina va fi condus de comandantul Forțelor Întrunite, care va raporta direct comandantului FA ale Ucrainei și va conduce Forțele Întrunite în toate spațiile de ducere a acțiunilor de luptă (pe uscat, în aerul, pe mare).

Pe termen mediu, funcționarea autonomă și mobilitatea și condițiile de trai adecvate pentru personalul Forțelor Întrunite ale FA din Ucraina vor fi asigurate prin plasarea acestora în cazărmi separate, cu infrastructură modernă și cu acces la o rețea dezvoltată de transport.

 

2.3. Forțele Terestre ale Forțelor Armate ale Ucrainei

 Forțele Terestre vor continua să fie dezvoltate astfel încât să poată efectua operații combinate și să folosească sisteme de luptă în mod cuprinzător.

Armele și echipamentele militare ale Forțelor Terestre vor fi dezvoltate ținând cont de experiența acumulată în război, de cerințele pentru manevrabilitatea ridicată a unităților, de autonomia acțiunilor acestora, de distrugerea sistemelor de  foc ale inamicului, cu accent pe trupele de rachete și și artilerie.

Sarcina principală a Comandamentului Forțelor Terestre va fi generarea de trupe. În acest scop, în Comandamentul Forțelor Terestre va fi înființat un comandament de pregătire pentru luptă (analog cu TRADOC).

Responsabilitatea Comandamentului de pregătire pentru luptă (TRADOC) va cuprinde:

 • elaborarea și implementarea de doctrine, manuale, standarde de pregătire pentru luptă;

 • analiza experienței de luptă și pregătirea trupelor;

 • gestionarea centrelor de instrucție și a unităților de instrucție dotate cu simulatoare și terenuri de instrucție;

 • pregătirea trupelor și evaluarea obiectivă a rezultatelor.

În plus, Forțele Terestre vor sta la baza apărării teritoriale a statului pentru a asigura funcționarea acestuia atât pe timp de pace, cât și în perioadele de război.

Numeric, Forțele Terestre vor reprezenta aproximativ jumătate din FA ale Ucrainei. Acestea vor fi optimizate fără a reduce capacitatea de luptă a trupelor.

Domeniile de responsabilitate ale comenzilor operaționale vor fi stabilite ținând cont de prezența amenințărilor la adresa securității naționale a Ucrainei. Comandamentul operațional va fi responsabil de apărarea teritorială în zona de responsabilitate, de mobilizare și pregătirea rezervelor. În plus, se va avea în vedere achiziția de capabilități pentru gestionarea forțelor și resurselor subordonate și alocate pe direcții operaționale distincte, în funcție de dezvoltarea situației militar-strategice.

Toate Forțele Armate participă la pregătirea continuă. Acestea vor fi asigurate cu personal instruit, arme și echipamente militare.

Pe termen mediu și lung, numărul de unități militare și nivelurile de personal vor fi optimizate. De asemenea, în cadrul Forțelor Terestre vor funcționa două centre de pregătire interspecialități (Starichi, Shiroki Lan).

Forțele Terestre vor cuprinde :

 • comandamentele operaționale, cu brigăzi, regimentele și unitățile de apărare din subordine necesare îndeplinirii anumitor sarcini;

 • elementele de apărare teritorială - pentru a efectua sarcini în afara zonei de luptă;

 • corpul de rezervă;

 • instituții de învățământ militar superior;

 • centre de formare (școli de formare);

 • unități centre de instrucție (inclusiv interspecialități);

 • poligoane.

 

2.4. Forțele Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei

 Forțele aeriene vor continua să se dezvolte astfel încât să ofere cea mai viabilă protecție a spațiului aerian al Ucrainei, acoperirea obiectivelor deosebit de importante pe teritoriul Ucrainei și, mai important, acoperirea trupelor în timpul operațiilor.

Sistemele de alertă asupra atacului inamicului aerian ar trebui să fie conectate cu sistemele similare din țările partenere, integrate cu acestea într-un singur sistem bazat pe descoperirea timpurie a inamicului aerian chiar și atunci când operează pe aerodromuri.

Se va acorda prioritate culegerii de noi eșantioane (amprente) și actualizării bazelor de date cu eșantioane existente pentru creșterea nivelului de detectare a inamicului aerian și acțiunilor acestuia, precum și pentru creșterea capacității de foc a instalațiilor de apărare aeriană.

Sarcina principală a Comandamentului Forțelor Aeriene va fi generarea de forțe. În acest scop, și în Comandamentul Forțelor Aeriene va fi creat un comandament de pregătire pentru luptă (TRADOC).

Atribuțiile Comandamentului de pregătire pentru luptă al Forțelor Aeriene vor fi determinate prin analogie cu cele ale comandamentului similar  din Forțele Terestre.

În viitor, se va forma o comandă operațională pentru a planifica și gestiona forțele și mijloacele Forțelor Aeriene.

Forțele Aeriene vor reprezenta aproximativ o șesime din FA ale Ucrainei.

Pe termen mediu și lung, optimizarea Forțele Aeriene vizează:

 • structura și compunerea elementelor de culegere a informațiilor de tip radar;

 • numărul de instituții de învățământ și centre de formare;

 • valoarea numerică și numărul componentelor de apărare proprie.

Domeniile de responsabilitate ale comenzii aeriene vor fi specificate ținând cont de domeniile de responsabilitate ale comenzii operaționale. Comanda aeriană va include regimente de aviație și baze de aviație create pe baza echipajelor de aviație tactică, care vor susține acțiunile acestor regimente.

Echipajele și regimentele de apărare antirachetă vor avea compunere mixtă și vor include componente fixe și mobile.

Structura organizatorică și a personalului unităților radar și de război electronic vor fi specificate ținând cont de anumite sarcini, caracteristici ale sistemelor, desfășurarea acestora și domeniile de responsabilitate. Sarcina de supraveghere și control al spațiului aerian va fi asigurată de unități ale componentelor radar pe bază de rotație.

Forțele Aeriene vor include:

 • regimente și baze de aviație relevante, unități de rachete antiaeriene, forțe radiotehnice și unități de apărare necesare pentru îndeplinirea misiunilor specificate;

 • comanda operațională;

 • o instituție de învățământ militar superior;

 • centru de instrucție (școli de instrucție ) și unități de instrucție;

 • poligoane.

 

2.5. Forțele Navale ale ale Forțelor Armate ale Ucrainei

 Forțele Navale vor continua să se dezvolte astfel încât să ofere cea mai fiabilă protecție a spațiului subacvatic, protecția Ucrainei pe mare și sprijinul Forțelor Terestre.

Prioritatea pentru dezvoltarea Forțelor Navale va fi acordată Forțelor de Suprafață și Artileriei și Rachetelor de Coastă. Un număr suficient de vedete și nave bine înarmate și manevrabile vor fi asigurate prin crearea unui depozit de nave și prin cumpărarea unor astfel de nave de la partenerii noștri.

Un număr suficient de sisteme moderne de rachete vor fi echipate pentru a învinge navele inamice pe mare. Disponibilitatea unor capacități avansate de apărare aeriană în armată va asigura fiabilitatea atacului aerian inamic din direcția navală.

Sarcina principală a Comandamentului Forțelor Navale va fi generarea de forțe. De asemenea, va fi înființat  Comandamentul de pregătire pentru luptă (TRADOC) în cadrul Comandamentului Forțelor Navale.

Forțele Navale vor reprezenta aproximativ o zecime din FA ucrainene.

Pe termen mediu și lung, va fi realizată o dezvoltare pe etape a capabilităților marinei, care va permite echilibrarea compoziției trupelor, va oferi operații mobile și asimetrice, în special în punctele cele mai vulnerabile ale inamicului.

În prima fază, va fi asigurat sistemul de cercetare și control al apelor teritoriale și dincolo de acestea (până la 40 de mile marine). Sistemele de monitorizare de suprafață ar trebui să elimine acțiunea prin surprindere a inamicului de pe mare și să fie compatibile cu sisteme similare din țările partenere.

În a doua etapă, se va asigura dezvoltarea de oportunități pentru protecția intereselor naționale pe mare în zona economică exclusivă a Ucrainei.

De asemenea, se va optimiza compunerea Forțelor Navale și formarea unei flotile cu sarcina de a pregăti formarea noilor Forțele de Suprafață.

Operațiile navale și managementul luptei navale vor fi încredințate Comandamentului Naval (denumit în continuare Comandamentul Operațiilor), iar utilizarea componentei terestre, operațiile de desant naval și operațiile de luptă terestră, Comandamentului Infanteriei Marine, ca și categorie distinctă de trupe.

Forțele Navale vor include:

 • Comandamentul Operațiilor, Comandamentul Infanteriei Marine (Corpului Marin) cu o suită completă de unități militare și baze navale necesare pentru misiuni specifice;

 • o flotilă;

 • o instituție de învățământ militar superior;

 • centru de instrucție (școli de instruire) și unități de instrucție;

 • poligoane.

 

2.6. Trupele de Desant-Asalt ale Forțelor Armate ale Ucrainei

 Trupele de desant-asalt se vor dezvolta pentru a oferi o desfășurare rapidă în zonele de risc, pentru a descuraja inamicul, precum și pentru îndeplinirea misiunilor de luptă.

Numărul trupelor de desant-asalt va fi de aproximativ o zecime din FA ucrainene.

Structura trupelor de desant-asalt va fi optimizată pe termen mediu și lung.

Comandanții unităților de desant-asalt vor asigura în același timp funcțiile de conducere a acestora și de generare a forțelor.

Utilizarea trupelor de desant-asalt se va face în funcție de situația reală din teren, ca parte a unei grupări separate, sau ca parte a unei grupări de forțe.

Trupele de desant-asalt vor include:

 • echipaje de desant-asalt cu unități de sprijin necesare;

 • un divizion independent de artilerie separată și un batalion independent de cercetare;

 • centru de instrucție;

 • școli de pregătire;

 • poligon de antrenare.

 

2.7. Forțele Speciale ale Forțelor Armate ale Ucrainei

 Forțele pentru Operații Speciale (FOS) vor fi dezvoltate astfel încât prin organizarea activităților de cercetare, subversive și prin operații psihologice să diminueze capacitatea inamicului de a avansa pe teritoriul Ucrainei, inclusiv pe teritoriul ocupat temporar și, pe termen lung, să garanteze îndeplinirea misiunilor speciale în afara Ucrainei (sub rezerva modificărilor necesare legislației).

Forțele pentru Operații Speciale vor reprezenta aproximativ a cincisprezecea parte din efectivele FA ale Ucrainei.

Comandamentul Forțelor pentru Operații Speciale va asigura simultan cu conducerea trupelor și funcțiile de generare a forțelor.

Componentele aeriană și navală ale FOS vor fi formate în viitorul apropiat.

Pe termen mediu și lung, numărul regimentelor cu destinație specială va fi optimizat, iar acestea vor fi transformate în Centre pentru Operații Speciale.

Utilizarea unităților cu destinație specială, a celor de informații și psihologie va fi realizată sub conducerea Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale separat în cursul operațiilor speciale și psihologice sau întrunit, ca forțe de sprijin, în operațiile grupuărilor de forțe.

Forțele operaționale speciale vor include:

 • centre pentru operații speciale;

 • centre de informații și operații psihologice;

 • o escadrilă independentă de aviație mixtă;

 • un detașament marin de recuperare-evacuare;

 • centru de instrucție.

 

2.8. Forțele Logistice ale Forțelor Armate ale Ucrainei

 Forțele Logistice vor continua să fie dezvoltate pentru menținerea nivelului de aprovizionare cu armament și  echipamente militare a tuturor componentelor FA, precum și pentru crearea unui sistem eficient de sprijin al infrastructurii forțelor. Acestea vor asigura administrarea proprietății FA, asigurarea cazării truper în locurile de dislocare permanentă și pe timpul executării misiunilor, întreținerea obiectivelor și mijloacelor, aspectele legate de energie și utilități samd.

Stabilirea nevoilor și planificarea sprijinului logistic vor fi repartizate unităților de logistică (J, G, A, N, S - 4) ale Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, comenzilor genurilor și specialităților de trupe (forțe), comenzilor operaționale și unităților militare.

Comandamentul Forțelor Logistice răspunde de asigurarea sprijinului material și de infrastructură.

Pe termen mediu și lung, unitățile logistice vor fi constituite în Centre Logistice Integrate.

 

3. Personalul Armatei Ucrainei

 Forțele Armate ale Ucrainei se vor baza pe personal înalt calificat, motivat, instruit în unități de învățământ din Ucraina, precum și în unități de învățământ din țări membre NATO.

 

3.1. Pregătire

 Pregătirea personalului se va concentra pe pregătirea specialiștilor în centrele de formare și școli de pregătire, prin cursuri de conducere și cursuri tactice ale ofițerilor în cadrul instituțiilor de învățământ militar superior. De asemenea, vor fi utilizate pe scară largă învățământul de la distanță și certificarea competențelor profesionale dezvoltate individual.

Responsabilitatea privind desfășurare și rezultate pregătiri va fi în sarcina Comandamentului de pregătire pentru luptă (TRADOC) organizat în cadrul fiecărei categorii de forțe. 

În centrele de pregătire ale armelor și categorilor de forțe, cu participarea instructorilor certificați, se va pune accentul pe coerența legăturii dintre unitățile de nivel pluton - companie - batalion. Pentru aceasta este necesar ca la nivelul fiecărei arme, specialități, categorii de forțe să funcționeze un centru de pregătire, iar la nivelul FA, două.

Capacitățile centrelor vor fi extinse prin utilizarea tehnologiilor de simulare și utilizarea unităților specializate  în acțiunile inamicului.

Pregătirea interdisciplinară și intersectorială va rămâne o prioritate.

 

3.2. Educaţie

 Instituțiile de învățământ militar superior și unitățile de învățământ militar ale instituțiilor de învățământ superior vor deveni parte a Forțelor Armate ale Ucrainei și vor fi integrate într-un sistem unic sub conducerea generală a unității de pregătire (J-7) a Statului Major General al Forțele armate ale Ucrainei.

Șefii și personalul superior al unităților de învățământ militar superior sunt numiți dintre ofițerii FA prin rotație.

Încadrarea unităților de învățământ militar superior cu personal permanent se efectuează pe un principiu mixt - personal civil, profesori cu titluri științifico-pedagogice și instructori din rândul personalului militar al FA.

 

3.3. Completarea

 Selecția și repartiția personalului se realizează în conformitate cu fișele posturilor J, G, A, N - structurile organismelor de conducere militară.

Se intenționează introducerea de noi grade militare pentru ofițerii cu grade superioare și rotirea ofițerilor în funcțiile de comandă.

Pe termen lung, se dorește folosirea unui sistem eficient de gestionare a carierei pentru militarii profesioniști.

Subofițerii stau la baza forțelor armate profesionalizate din Ucraina și li se atribuie implementarea practică a măsurilor pentru activitățile zilnice, instruirea și gestionarea directă a acțiunilor soldaților în luptă.

Profesionalismul subofițerilor este îmbunătățit prin instruirea pe mai multe niveluri (inclusiv limba) și rotirea obligatorie pe diferite verticale de serviciu: comandă, predare, personal sau logistică, inclusiv repartizarea către alte trupe (forțe).

Pregătirea pe mai multe niveluri include cursuri de bază, intermediare și avansate, pe cele două direcții principale: pregătire de comandă și pregătire de specialitate. Pregătirea subofițerilor se desfășoară, de asemenea, la instituții militare  de învățământ naționale sau străine și centre de formare-instruire.

S-a format institutul de instructori, a cărui pregătire se desfășoară pe trei niveluri: de bază, avansată și academică. Au fost introduse poziții de instructor în unități și instituții de învățământ militar superior.

Rezerviștii sunt instruiți în mod constant în unitățile militare la care au fost repartizați.

Pe timp de pace, unitățile gata de luptă permanent au încadrarea cât mai apropiată de cea la război. Acestea sunt încadrate cu personal militar pe bază de contract în proporție de cel puțin 90%, iar cu armament și echipamente de bază 100%. Acest lucru asigură un răspuns rapid la întreaga gamă de riscuri și amenințări la adresa securității naționale a Ucrainei.

Încadrarea la pace a celorlalte categorii de unități luptătoare poate fi de cel puțin 80%. În același timp, dacă este necesar, acestea vor fi completate cu rezerviști repartizați și instruiți în aceste unități.

Unitățile de sprijin pot avea încadrarea cu personal pe timp de pace de cel puțin 70%.

Un astfel de sistem de completare va asigura o mobilizare rapidă rapidă în caz de amenințare și va economisi resurse. Pentru a atinge însă acest nivel de personal, trebuie asigurată o rezervă operațională pregătită și un sistem funcțional de garanții sociale.

 

3.4. Garanții și protecție socială

 Serviciul în FA ale Ucrainei ar trebui să fie atât onorant , cât și atractiv financiar. Alături de salarii mari, se vor  asigura avantaje precum: instruire gratuită în școlile civile; tratament gratuit, concediu prelungit; posibilitatea obținerii de locuințe de serviciu etc.

 

4. Orientarea dezvoltării armamentului și echipamentelor militare și a logisticii

 Dezvoltarea armamentului și echipamentelor militare trebuie să asigure  creșterea eficienței, mobilității, autonomiei de acțiune și a gradului de protecție a trupelor în confruntarea cu un inamic mai puternic.

 

4.1. Informații (Inteligence)

 În dezvoltarea capabilități de informații trebuie acordată o atenție deosebită informațiilor radio și radar, precum și dobândirii capabilităților tactice de informații și a exploatării surselor deschise. Sistemele de informații trebuie să fie integrate într-un sistem automat integrat, offline. Acest sistem trebuie să fie rezistent la acțiunile de război electronic ale inamicului și să fie interoperabil  cu sisteme similare din țările partenere.

Forțele și capabilitățile de informaii trebuie să aibă capacitatea de a culege, prelucra și disemina informații beneficiarilor în timp util (promptitudine, actualitate) și cu un grad ridicat de calitate (fiabilitate și acuratețe).

 

4.2. Managementul trupelor

 Este necesară reconstruirea sistemului decizional de către comandanții (șefii) de toate nivelurile FA ale Ucrainei. Aceștia trebuie să fie capabili să își asume responsabilitatea pentru luarea deciziilor și punerea în aplicare a acestora. Comandanții vor fi pregătiți să ia propriile decizii, în mod independent, proactiv, prompt și să asigure managementul adaptat condițiilor unei situații date.

Este necesară realizarea în cadrul FA ale Ucrainei a unui sistem fiabil de comandă, control, comunicații, calculatoare, informații, supraveghere și recunoaștere (C4ISR), rezistent la influențele externe și acțiunile de război electronic, care va avea canale alternative de comunicare.

Mijloacele de comunicare trebuie să fie interoperabile cu cele ale țărilor partenere.

Este necesară crearea unei rețele de informații a sectorului de securitate și apărare, care va asigura obținerea, procesarea, stocarea, transferul, controlul și furnizarea informațiilor la cererea comandanților (șefilor) și comandamentelor (niveluri tactice, operaționale, strategice) forțelor.

 

4.3. Sprijinul cu foc 

 Prioritară este dezvoltarea și achiziționarea de arme de înaltă precizie, îmbunătățirea acurateții și creșterea razei de acțiune a sistemelor de foc. Toate forțele și mijloacele de foc, aviația de atac, sistemele de rachete și artilerie, trebuie să fie integrate într-un sistem unic de foc.

Pentru a asigura respingerea inamicului de la distanțe cât mai mari, este necesară dezvoltarea unui complex de rachete cu o rază de acțiune de peste 500 km. De asemenea, este necesară crearea unui regiment de luptă împotriva vehiculelor aeriene fără pilot.

 

4.4. Manevrabilitate 

 Mijloacele de luptă nu trebuie să fie încărcate cu stocuri, armamentul și echipamentele ar trebui să aibă cea mai mare fiabilitate posibilă, o mobilitate mare și o rezervă de putere. Trupele trebuie să se poată deplasa într-un timp scurt și să treacă la îndeplinirea misiuni „știind că li se va oferi tot ceea ce au nevoie”. Acestea trebuie să se poată deplasa rapid, inclusiv pe distanțe lungi, și să fie în măsură să apară în zone în care inamicul nu se așteaptă. Sistemele și unitățile de la toate nivelurile trebuie să poată funcționa independent, autonom, într-o izolare completă.

Infrastructura de transport, forțele și instalațiile genistice ar trebui să asigure mișcarea rapidă și mascată a trupelor în noile zone. Trupele de geniu vor fi capabile să echipeze rapid poziții, să facă pasaje prin baraje, să instaleze baraje, să facă treceri prin obstacole mari de apă, să pregătească trasee de manevră.

Căile ferate ucrainene ar trebui să aibă numărul necesar de platforme pentru deplasarea rapidă a pieselor și echipamentelor în diferite părți ale țării. Trebuie asigurată dublarea tuturor podurilor peste cursurile de apă.

 

4.5. Protecția trupelor (supraviețuire)

 Pentru ca inamicul să consume resurse considerabile în îndeplinirea misiunilor, este necesară creșterea producției și introducerea în serviciul FA ale Ucrainei a unui număr ridicat de machete care imită sisteme de apărare antiaeriană, complexe de rachete, artilerie, modele de tancuri, aeronave, etc., care sunt o țintă evidentă pentru atacurile inamice și care asigură mascarea trupelor și a instalațiilor.

Seturile de mascare (kituri) pentru toate armele și echipamentele militare existente trebuie dezvoltate și adoptate.

Dezvoltarea de noi metode de acțiune în condițiile executări de către inamic a atacurior cu rachete de croazieră, inclusiv utilizarea de noi stații de război electronic care pot perturba procesul de control al acestora și funcționarea sistemului de comunicații. Trupele trebuie să fie capabile să se disperseze rapid, să se desfășoare, să se deplaseze și să se amplaseze în zone noi.

Departamentele de protecție a arsenalelor, bazelor și depozitelor ar trebui să poată contracara în mod eficient grupurile de sabotaj și recunoaștere, atacurile UAV-urilor inamice, iar echipamentele tehnice ale obiectvelor importante ar trebui să asigure protecția și apărarea fiabilă a acestora.

 

4.6. Stocuri

 Acestea ar trebui să fie în număr suficient, dispersate pe teritoriul statului, împărțite în strategice, operaționale și militare. Calculul stocurilor ar trebui să prevadă operații de luptă pe termen lung. Au fost create condițiile pentru actualizarea rapidă și reînnoirea lor.

 

5. Interacțiunea FA ale Ucrainei cu alte instituții și integrarea operațională

 Pentru a îmbunătăți cooperarea cu alte instituții ale statului, organizațiile implicate în protecția și apărarea statului în timpul conflictelor de război, toate componentele forțelor de apărare și securitate ar trebui să fie compatibile.

Acest lucru se realizează printr-o planificare comună a apărării statului sub conducerea Ministerului Apărării, cu participarea Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei și a altor componente ale sectorului securității și apărării din Ucraina și a autorități executive centrale. Planul de apărare al Ucrainei, ca document complet, definește nu numai ordinea de utilizare a Forțelor Armate ale Ucrainei, alte componente ale forțelor de apărare și securitate, dar și acțiunile altor instituții și organizații din domeniul economic, financiar, mobilizare și alte sfere.

Comunicațiile, armentul și echipamentele trebuie să fie cât mai uniforme. Pregătirea forțelor și mijloacelor tuturor structurilor trebuie să fie exclusiv integrată.

Zonele de responsabilitate ale organelor teritoriale de conducere ale altor formațiuni militare sunt aliniate domeniilor de responsabilitate ale comenzilor operaționale ale Forțelor Armate ale Ucrainei

Organele de conducere ale altor formațiuni militare au fost transpuse în structuri de tipul J, G, A, N, S.

 

6. Concluzie

Punerea în aplicare a prevederilor prezentate în Viziunea privind Forțele Armate ale Ucrainei va permite crearea Forțelor Armate ale Ucrainei, care vor fi capabile să asigure descurajarea cu succes a agresorului, să prevină situații de criză cu caracter militar, să conducă apărarea armată a statului, protejarea suveranității sale, integritatea teritorială și inviolabilitatea. Bazat pe principiile NATO, FA ale Ucrainei vor îndeplini criteriile de aderare la NATO și vor putea participa la operații multinaționale de securitate și de menținerea păcii.

 

Viziunea privind dezvoltarea Forțelor Armate ale Ucrainei în următorii 10 ani

Black Sea 

Military Activities Picture

https://psihologiepitesti.wordpress.com/

 1. ro

EVENIMENTE